Kontakt Bom


Bominfo

Kontakt bomansvarlig.

Dersom henvendelsen gjelder drift av bom/bomkort, så send oss en mail via kontaktlink under.

 
 
 

Kontaktinfo:


Bakke

Tlf  : 469 54 017 Svein Arne Nymoen / 952 61 920 Rune Bøygard


Liatoppen

Tlf  : 469 54 017 Svein Arne Nymoen / 911 46 355 Odd Runar Skrindo


E-post   : post@fjellvegen.no

E-post til styret : styre@fjellvegen.no
Bomtakster


Enkelt tur    kr   60,-

Årskort        kr 1600,-

Tilleggskort  kr   800,-  (Må kjøpe 1 årskort pr tilleggskort)


Kan bestilles av Svein Arne Nymoen (Bomansvarlig for

Votndalsåsen & Liagardsåsen Veglag) tlf 469 54 017, eller via send melding til venstre.

Webdesign: Svein Arne Nymoen, Votndalsvegen 301     3570 Ål

Tlf: 469 54 017 / 320 82 500

Oktober 2013


Copyright © All Rights Reserved