Hjem


Velkommen til fjellvegen på 

Votndalsåsen & Ligardsåsen

Om vegen:Vegen er sameie mellom grundeigere som har eiendommer(gards-eigendommer).Hele vegen består av 3 "roder".


>Bakke - Åsetno


>Liatoppen - Åsetno


>Åsetno - Trettestølane -   


  HaugestølenVegen Bakke-Åsetno starter ved Bakke, og ender på Åsetno. Ved Åsetno møtes vegen med vegen fra Liatoppen, og går videre innover fjellet.


Vegen ender på Haugestølane og Trettestølane.Vegen har fra høsten 2019 blitt til en veg, alle 3 rodene har blitt slått sammen til en veg. Det er nå et styre for hele vegen, og en avgift for hele vegen.

Bomkortene virker på begge bommene (Bakke & Liatoppen)
Vedlikeholdet og utbedringer blir finasiert av grunneigere og bompeng. Det koster en del i året å vedlikeholde vegen, og utbedringer gjøres til stadig tid. Derfor er vi avhengig av bominntekter, for å opprettholde dette.


 

Bomtakster

Enkelt tur    kr     60,-

Årskort        kr 1600,-

Tilleggskort  kr   800,-  (Det må kjøpes 1 årskort pr tilleggskort)


Kontakt Svein Arne Nymoen tlf 469 54 017 for bestilling, eller send mail fra kontakt oss til høyre.

Siste nytt:


Sommer 2019

Ny bom blir montert ved Liatoppen, og settes i drift i uke 30/31


22/7-19

Gamle bomautomat Bakke blir byttet ut med ny, lik den som er montert på Liatoppen.

Bomkortene kan brukes på begge bommene.

Utløp står åpent, slik at de som ikke har med nye årskort kan kjøre gjennom åpen bom.


23/7-19

Det har vært litt innkjøringsproblemer med ny bom, slik at betaling har blitt krevd ved aktivering av nye kort.

7 Stk har betalt, disse vil få refundert pengene tilbake.

Bomkortene er gyldige for den avgiften som ble betalt nov/des 2018, årsavgift for 2019.


24/7-19

Software i bomautomaten er oppdatert, slik at registring av årskort er i orden.


Kontaktinfo:


Votndalsåsen & Ligardsåsen Veglag

Formann: Hallgrim Uppsata

Tlf         : 952 51 628


Bom Bakke tlf  : 469 54 017 Svein Arne Nymoen / 952 61 920 Rune Bøygard

Bom Liatoppen : 469 54 017 Svein Arne Nymoen/ 911 46 355 Odd Runar Skrindo

E-post   : post@fjellvegen.no

E-post til styret : styre@fjellvegen.noKontakt oss

 
 
 
 

Webdesign: Svein Arne Nymoen, Votndalsvegen 301     3570 Ål

Tlf: 469 54 017 / 320 82 500

Oktober 2013


Copyright © All Rights Reserved